Tết đã hết, mọi người lại bắt đầu trở lại với cuộc sống thường nhật của mình. Tuy nhiên, mùa trẩy hội, hành hương về nguồn chỉ vừa mới bắt đầu. Ở nước ta, Phật giáo đóng một vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa tín ngưỡng. Chính vì vậy, trong mùa du