Là thủ đô của đất nước Trung Hoa rộng lớn, Bắc Kinh không chỉ là chứng nhân lịch sử, là nơi chứng kiến bao sự thăng trầm biến đổi của các triều đại Trung Hoa, mà còn là trung tâm kinh tế, tài chính, nơi đại diện cho sự phát triển của một Trung Quốc