Bạn có bao giờ nghe đến địa điểm Bratislava? Bạn có biết đây đã và đang là thủ đô, đồng thời là thị thành lớn nhất đất nước Slovakia? Bạn có rõ Bratislava là thủ đô phía một nhà nước đổi lại lại có ranh giới giáp với hai nhà nước?