Là quốc gia lớn thứ hai thế giới sau Liên bang Nga, Canada đã và đang ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế chính trị, đến văn hóa xã hội, đặc biệt, giáo dục Canada thu hút nhiều du học sinh từ nhiều nước khác nhau trên thế giới. Khi nhắc