Trong thực tế, các hãng hàng không thuê hẳn một “đội quân” gồm toàn các chuyên viên máy tính máy tính để làm việc với các phần mềm phức tạp với một mục tiêu duy nhất: tối đa hóa lợi nhuận trên từng chỗ ngồi – trên tất cả các máy bay – trên tất