“Tháng giêng là tháng ăn chơi…” Câu nói này vẫn còn đúng trong thời đại hôm nay, khi mà con người có đầy đủ điều kiện để làm bản thân mình hạnh phúc và thỏa mãn. Đừng tự gói mình trong những chuyến đi gần với những địa điểm quen thuộc. Tại sao bạn không