Đợt nghỉ Tết nguyên đán năm nay ở nước ta vừa bắt đầu sớm vừa kéo dài. Đây là điều kiện thuận lợi cho mọi kế hoạch du lịch dài hơi của các gia đình. Nếu bạn muốn cùng người thân chu du một miền đất xa lạ, nếu bạn muốn tự thưởng cho mình