Trong những năm gần đây, vị trí đặc biệt của Nhật Bản trên trường quốc tế khiến quốc gia này không chỉ nổi tiếng nhờ nền kinh tế phát triển, mà còn nhờ vốn văn hóa hấp dẫn, đời sống lịch sử lâu dài và những danh lam thắng cảnh đặc sắc. Nhật Bản với