Washington, thủ đô của nước Mỹ, là thành phố tập trung rất nhiều dấu ấn lịch sử, hàng loạt công trình kiến trúc độc đáo, hàng loạt công ty kinh tế, tài chính và công nghệ hàng đầu tiên bầu trời. Đây là nơi chẳng thể không đi du lịch trên bản đồ tham quan